Cityindex

Cityindex Stockholm city

Vill du veta antalet verksamheter och citys totala omsättning per bransch? 
Cityindex Stockholm city är en ny kartläggning av handel, hotell, restaurang och service i Stockholm city.

Stockholm city är Sveriges största kommersiella destination

En slutsats vi kan dra av Cityindex Stockholm city 2023 är att Stockholm city är Sveriges största kommersiella destination med butiker, restauranger och hotell.

Stockholm city har 1 972 verksamheter inom detaljhandel, kommersiell service, hotell och restaurang som omsatte 34 miljarder kronor inkl. moms år 2022. Det är en 5 ggr så hög omsättning som Sveriges största handelsplats Gekås Ullared och 8 ggr högre än Sveriges största köpcentrum Westfield Mall of Scandinavia.

Vad är Cityindex?

Cityindex är en nationell rapport som beskriver omsättningsutvecklingen för detaljhandeln, restaurangnäringen, hotellbranschen och kommersiell service i Sveriges 104 stadskärnor det senaste året. Rapporten tas fram av HUI på uppdrag av Fastighetsägarna och innehåller olika delrapporter:

  • Cityindex Stockholm city – En fördjupad kartläggning av Stockholm city exklusivt för City i Samverkans medlemmar som finns här.
  • Cityindex Stockholm – En fördjupad rapport om Stockholm. Håll utkik efter en inbjudan till Fastighetsägarnas seminarium om Stockholm.
  • Cityindex Sverige – en nationell branschrapport om omsättningsutvecklingen i kommersiella verksamheter. Se webbinariet i efterhand eller läs rapporten här.
  • Cityindex Insikt – en fördjupande temarapport, inspirerad av framgångsrika exempel från våra stadskärnor. Se webbinariet i efterhand eller läs rapporten här.

Läs mer om Cityindex på Fastighetsägarnas hemsida här.

Så definieras Stockholm city i rapporten

Cityindex bygger på en metodik där densitet av boende och verksamheter definierar stadskärnans geografiska avgränsning, vilket ger en jämförbarhet mellan alla Sveriges 104 stadskärnor. Densiteten kan illustreras i en heatmap där färgen indikerar densiteten av butiker, kommersiell service, restauranger och hotell.

I Stockholm är stadskärnan större än city och täcks in av Gamla stan och delar av Vasastan och Södermalm. Den absoluta citykärnan har en högre densitet av verksamheter och avgränsningen för Stockholm city har gjorts med ett högre krav på verksamhetsdensitet. Resultatet visar att city utgör 56 procent av stadskärnan, sett till omsättning.

Stockholms stadskärna, Cityindex definition

Stockholms stadskärna, Cityindex definition

Stockholm city, Cityindex definition

Stockholm city, Cityindex definition