Stockholmsjul - City i Samverkan Nyheter

God Stockholmsjul och gott nytt år!

Nu är det snart ett år sedan jag började som VD för Stockholms Cityorganisation. Året som har gått har varit händelserikt för Stockholm City.

Under året har City i mångt och mycket återhämtat sig efter pandemin. Både besöksflöden och försäljningsstatistik indikerar att detaljhandel och restauranger i stora drag är tillbaka på 2019 års nivåer, samtidigt som efterfrågan på kontorslokaler är fortsatt stark. På vårt frukostseminarium i november släppte vi rapporten för vår senaste besöksmätning på 22 olika gatusnitt i City i månadsskiftet september/oktober. Tidigare under året anordnade vi ett hybridseminarium om de stora rekordsatsningar som görs i City med fokus på Centralstaden, Sergelstan och inte minst Sturekvarteret.

På fem platser leder City i Samverkan fastighetsägargrupper som har enats om en gemensam samverkansplan för sin gata. Under året har vi haft fortsatt fina samarbeten inom grupperna och tillsammans med Stockholms Stad och andra aktörer i City som har bidragit till platsernas utveckling. I september invigdes Vasagatan efter Trafikkontorets ombyggnation för en mer välkomnande och tryggare stadsgata. Drottninggatan har haft jämnare besöksflöden än innan pandemin och fastighetsgruppen arbetar för ett lyft av gatumiljön. Gamla Brogatan fick nya egendesignade sommarmöbler och har aktiverats med ett flertal kampanjer under året och en julinvigning i december. Sergelgatan har fått nya möblering och myllrande träd- och blomsterurnor. På Östra Kungsgatan har samverkan haft fokus på förberedelser inför ombyggnationen av gatan som startar under 2023.

Platssamverkan Sergels torg har under året enats om ett nytt samverkansavtal för åren 2023–2025. Sergels torg har blivit en tryggare och mer trivsam plats att vistas på, tack vare trygghetssamverkan och ett gediget konst- och kulturprogram som har aktiverat och underhållit många stockholmare under året.

För första gången sedan 2019 kunde vi äntligen bjuda in till en live-invigning av #Stockholmsjul på stora scenen i Kungsträdgården. Gry Forssell ledde invigningen, nya Trafikborgarrådet Lars Strömgren bjöd på invigningstal och John Lundvik stod för julmusiken. Stockholms uppskattade julbelysning lyser nu på över 40 centrala gator och torg ända fram till Tjugondag Knut. För att få tips om vad stockholmsjul bjuder på under ledigheterna, kika in på hemsidan stockholmsjul.se och ta del av årets ljuskarta och kalendarium med många härliga julaktiviteter.

Utöver kansliets arbete under året har mitt primära uppdrag som VD varit att uppdatera vår 25-åriga medlemsorganisation och påbörja City i Samverkans förändringsresa. Under året har vi därför haft en lång och samskapade process med medlemmar, medarbetare och styrelser för att identifiera hur City i Samverkan kan leverera ännu mer affärs- och samhällsnytta. Detta strategiarbete har mynnat ut i en ny affärsplan för 2023–2027, som kommer att lanseras för våra medlemmar i samband med årsstämman våren 2023.

Stort tack för årets samverkan och era insatser för ett attraktivt och upplevelserikt Stockholm City! Vi ser fram emot fortsatt givande kunskapsutbyten och samarbeten för att tillsammans stärka Stockholm City under 2023.

Vi på City i Samverkan önskar er en riktigt underbar Stockholmsjul!

// Monica Bruvik, VD City i Samverkan