Nyheter

Samverkansåret 2023

Tack för ännu ett år av värdefullt samarbete för att göra Stockholm city ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka i!

År 2023, det första helåret utan pandemipåverkan i city och vi såg att besöksflöden, omsättning och gästnätter gradvis återvände till det nya normala. Parallellt med återhämtningen började nya orosmoln torna upp sig. Inflationsläget, den ekonomiska utvecklingen och oro påverkade både globalt och lokalt.

För City i Samverkan var året det första på vår förändringsresa och framöver är vårt fokus att presentera fakta om city, underlätta kunskapsutbyte och driva samverkansprojekt och platssamverkan som skapar affärs- och samhällsnytta.

Vår statistik och våra rapporter hjälper oss att utveckla city och vi har vässat dem under året. All medlemsexklusiv statistik finns tillgänglig under vår medlemsinloggning. Där kan alla medarbetare hos våra medlemmar enkelt registrera en personlig inloggningsprofil.

Förnyelseresan är bara påbörjad och fortsätter och vi ser fram emot att bjuda in till ännu mer värdeskapande samarbeten framöver.