Sergelgatan, Stockholm city Frukostseminarium 28/9

Frukostseminarium 28/9 ”Ett city för alla”

Välkommen till frukostseminarium 28 september kl. 8.00-9.30 på Playhouse Teater på Drottninggatan 71A.

Vår huvudstads citykärna är för alla, men en fråga vi ställde oss var – är alla här? Eller finns det en potential att välkomna fler till city?

Nyfikenheten fick oss att undersöka 2 000 stockholmares uppfattning om Stockholm city. Vi har bland annat kartlagt i vilken grad stockholmare känner sig välkomna till city och om det finns skillnader mellan olika medborgare. Vi har också gjort en kompletterande undersökning med 200 intervjupersoner på somaliska, arabiska och engelska för att även fånga upp perspektiv som annars inte täcks upp i vanliga undersökningar.

PROGRAM 

8.00 Frukostmingel 

8.30 Rapportsläpp av ”Ett City för alla – men är alla här?” – Emma Gutestam, analytiker från HUI Research berättar om City i Samverkans rykande färska undersökning om hur innevånarna i Stockholms län uppfattar city. Hur välkomna känner sig stockholmarna? Hur kan city bli ännu bättre och vad kan få fler stockholmare att känna sig välkomna och komma oftare?

9.10 Reflektioner om undersökningen – Anders Österberg, Bitr. finansborgarråd samt Ordförande exploateringsnämnden och ansvarig för Fokus Järva, kommenterar insikter från rapporten.

9.20 Summering och City i Samverkans reflektioner av insikter från undersökningen.

9.30 Slut

Moderator: Monica Bruvik

Plats: Playhouse Teater, Drottninggatan 71A (nära korsningen Olof Palmes gata)

Registreringen stänger 26 september 2023 kl. 13.00