Frukostseminarium 29/5

Seminarium & årsmöte 29/5

Vill du veta hur city har utvecklats under det senaste året? Och hur det går med vårt gemensamma arbete att göra Stockholm city mer attraktivt att bo, besöka och verka i?

Morgonen inleds med frukostmingel från 08.00 och 08.40 startar programmet med en presentation om citys utveckling och ett rykande färskt rapportsläpp av stockholmarnas betyg på Stockholm city 2024. Årsmötet startar 09:30.

Program 29/5

8.00 Frukostmingel 

8.40 Så går det för city – Monica Bruvik, VD, på City i Samverkan, hälsar välkommen med en presentation om hur det går för oss med lagarbetet att göra city mer attraktivt. Vi släpper årets färska NKI-undersökning, flyger över hur det gick 2023 och hur 2024 har startat. Vi avrundar med en reflektion om vad vi bör prioritera framåt.

Frågeställningar:
– Hur gick det för city 2023? och hur har 2024 startat med besöksflöden och omsättning?
– Hur har stockholmarnas attityder till city förändrats det senaste året?
– Hur ser citys nyckelsiffror och KPI:er ut? Och hur har de förändrats?
– Hur optimerar vi citys NKI?

9.20 Bensträckare

9.30 Årsmöte – Årsmötet inleds med ordinarie föreningsmöte för City i Samverkan Stockholm Ideell Förening följt av bolagsstämma i City i Samverkan Stockholm AB. 

10.30 Slut

Plats: Playhouse Teater, Drottninggatan 71A

Årsmöteshandlingar har skickas till föreningens medlemmar i samband med separat kallelse och fås även via info@cityisamverkan.se. Röstberättigade är våra medlemmar. Seminariet är kostnadsfritt. Varmt välkomna!

Registreringen stänger 28 maj 2024 kl. 12.00