Så skapar vi ett tryggare Stockolm city

Kan vi göra Stockholm city tryggare och ännu mer attraktivt tillsammans? Den 20 mars samlade vi nyckelpersoner från polisen, stadens förvaltning, näringslivet och olika organisationer för att diskutera Stockholm citys potential att vara en tryggare och ännu mer attraktiv stad genom samverkan. Här följer en kort summering av paneldiskussionen.

Trygghetsläget och paneldiskussion

Seminariet började med en presentation av Leila Baksi, Brottsförebyggande samordnare på Polismyndigheten där hon beskrev trygghetsutmaningar både lokalt och globalt. Presentationen finns i sin helhet att hitta här.

En paneldiskussion följde där deltagarna fokuserade på Stockholm citys potential att vara en ännu tryggare och mer attraktiv stad genom samverkan. Diskussionen inkluderade perspektiv från:

Leila Baksi, Brottsförebyggande samordnare, Polismyndigheten
Måns Gauffin, Kommunpolis Lokalpolisområde Norrmalm, Polismyndigheten
Caroline Strand, tf VD Stockholm Business Region, Stockholms stad
Thomas Erséus, VD, AMF Fastigheter
Nina Jelver, Säkerhetschef, Svensk Handel
Joakim Boberg, Enhetschef Trafikkontoret, Trafikplanering Norr, Stockholms stad
Maria Valentin, Distriktsdirektör, Scandic Hotels
Kajsa Hernell, VD, NCSC, Nordic Commercial Spaces & Communities

Några av frågeställningarna:
Vad innebär en trygg stad?
Är city en trygg plats? Hur identifierar vi otrygga platser?
Vilka exempel på insatser har höjt tryggheten och vilka har varit framgångsfaktorerna?
Hur skulle vi kunna samverka? Saknas det forum idag?

Panelen gav kortfattat sin syn på vad en trygg stad innebär: *en plats där man vill vara och stanna länge *ingen oro för barnen i stan oavsett ålder *en levande stad med aktivitet dygnet runt *där man ser varandra och vill varandra väl *en stad med minimal risk för att utsättas för brott *dit besökare vill komma och där man vågar arbeta.

Vidare resonerade panelen om olika sätt att skapa trygghet och vi ser två olika spår att samverka kring:

1. Attraktivitetssamverkan – stärkt attraktivitet på den lokala platsen som ger en ökad trygghetsupplevelse.
Några exempel som nämndes var Brunkebergstorg och Malmskillnadsgatan som efter stora satsningar nu är mer attraktiva att besöka och verka på. Stockholmsjul med all fin belysning som både skapar attraktivitet och ökar tryggheten i vintermörkret och citys sommargator. Att aktivt planera en verksamhetsmix som stärker platsens besöksanledningar över dygnet. Att det ska vara välkomnande, rent, snyggt och arbeta bort otrygga platser som t ex. mörka ytor, gångar och trappor.

2. Säkerhetssamverkan – delade lägesbilder samt koordinerat brottsförebyggande arbete och säkerhetsplanering.
Vi behöver hitta lämpliga format för att dela lägesbilder mellan myndigheter, kommun, fastighetsägare och näringsliv. En annan viktig faktor är att sänka trösklarna för dialog och korta avstånden för att kunna agera snabbt. Dessutom behövs det en koordinerad plan, som alla känner till, för att hantera eventuella situationer.


Vad händer nu?

Seminariet var ett första steg för att få en bild av hur olika aktörer ser på nuläget samt lyssna in tankar och idéer kring hur vi borde samverka framåt. Det gav oss många värdefulla insikter som vi på City i Samverkan kommer ta vidare i någon form. Ett stort tack till panelen för ert engagemang och alla ni som kom! Har du tankar eller funderingar kring ämnet som du vill resonera med oss om, så hör gärna av dig.

Missa ingen information från oss – registrera dig för vårt nyhetsbrev.