Nyheter

Svenska Stadskärnors årskonferens 2024

Vi har nyligen besökt Svenska Stadskärnors årskonferens. Denna gång i Malmö som blev årets stadskärna 2023. Ett stort tack till Malmö och Svenska Stadskärnor för inspirerande och givande dagar. Och ett riktigt stort grattis till Södertälje som utsågs till årets stadskärna 2024 🌟

Malmö Citys utvecklingsarbete

Malmö Citysamverkan har jobbat strategiskt med att utveckla olika geografiska områden i stadskärnan. En av framgångsfaktorerna har varit nya samverkansmodeller och fördjupad platssamverkan med fastighetsägare och Malmö stad. Davidshall är ett mycket fint exempel på en sommarplats som vanligtvis är en parkeringsplats och under april till oktober blir en lekfull plats för både stora och små. Här kan du läsa mer om Malmös sommargator och torg.


Inspirerande programpunkter

Vi har tagit del av många intressanta föreläsningar och det är näst intill omöjligt att kortfattat summera allt så här kommer några korta inspel kring ett urval av dem. Läs gärna mer via talarnas egna hemsidor.

”Från köpstad till mötesplats”
Jan Gehl, arkitekt MAA, professor emeritus
Våra städer står inför stora förändringar – från köpstäder till att bli mer av en mötesplats för kultur och sociala aktiviteter. Jan Gehl betonade att människorna är viktigast för att stadskärnan ska vara trevlig och kännas levande. Läs mer på Gehls hemsida.

Hur kan stadskärnor hålla ihop samhället?
Finn Williams, stadsarkitekt, Malmö stad
Hur kan stadskärnorna bidra till att bygga mer inkluderande och jämlika städer? Finn Williams berättade om det sociala värdet av stadskärnans betydelse för människorna och om vikten av kommunens och näringslivets samverkan för hållbar utveckling. Läs mer om Finn Williams här.

”Stadslivskvalitet”
Ewa Westermark, Pertner & Director Gehl Architects
Ewa berättade om goda exempel från bl.a. Hamar i Norge där man tagit ett helhetsgrepp för hela staden utifrån målbilden att skapa en levande stadskärna där de som bor i staden nyttjar den mer och trivs bättre. Tillhörighet till grönska och små intima platser med en stark identitet skapar ett välkomnande som får människor att må bra och stanna längre. Läs mer om projektet i Hamar här.

”Vad krävs för att skapa en attraktiv och levande stadskärna?”
Mark Isitt, arkitekturkritiker, journalist, författare
Det finns inga hopplösa fall, men det kräver engagemang och resurser att åstadkomma förbättringar. Mark är som alltid frispråkig och pratade om vikten av att definiera stadens själ och visa upp vad som är typiskt för en stad eller plats. Han har Köpenhamn och danskarnas ”hygge” som en stark förebild för att skapa levande stadskärnor. Läs mer om Mark Isitt här.

”Vilken betydelse har kulturen för Skellefteås utveckling?”
Anna Jirstrand Sandlund, vd på kulturhuset SARA
Skellefteå är en stad i omvandling som just nu står i fokus för den svenska gröna omställningen. 2021 invigdes Sara kulturhus som är en av världens högsta träbyggnader och har bidragit till att staden blivit en populär destination för kultur.  Huset anses vara Sveriges just nu mest tekniskt avancerade konsert- och kulturhus med fokus på social, klimatmässig och ekonomisk hållbarhet. Läs mer om Sara kulturhus här.

”Konsten skapar en attraktiv stadskärna – Open Art Örebro”
Elin Persson, enhetschef konstenheten Örebro stad och Armina Ilijasevic, VD City Örebro
Vartannat år tar den stora konstbiennalen Open Art plats i  stadskärnan och lockar tusentals besökare från olika länder. En upplevelse är att konsten gör att man ser staden på nytt när den visas och på nytt igen när den tas bort. Den 15 juni i år är det premiär igen så missa inte detta. Läs mer om Örebros konstbiennal här.

Årets Purple Flag och BID

Stort grattis till Göteborg som vann årets Purple Flag och Grängesberg som vann årets BID 🎉