Seminarium

Undersökning ”Ett city för alla”

Kul att så många kom och lyssnade på vårt frukostseminarium där vi släppte vår undersökning ”Ett city för alla” 💙

Vi bestämde oss för att undersöka 2 200 stockholmares uppfattning om Stockholm city. Vi har bland annat kartlagt i vilken grad stockholmare känner sig välkomna till city och om det finns skillnader mellan olika medborgare. Vi ville också förstå om alla känner sig lika välkomna och vad som kan göra city ännu bättre för just dem.

Att välkomna fler till city, är både intressant ur ett kommersiellt och ett demokratiskt perspektiv, i en storstadsregion med skillnader mellan olika stadsdelar.

Rapporten syftar till att förstå hur stockholmarna ser på Stockholm city och att förstå hur vi tillsammans kan göra city ännu bättre.

Stort tack till Anders Österberg Bitr. finansborgarråd samt Ordförande exploateringsnämnden och ansvarig för Fokus Järva för dina reflektioner om undersökningen och Emma Gutestam, analytiker från HUI som sammanställde och presenterade rapporten.

Om du som medlemsföretag vill få en egen presentation av rapporten, hör av dig till vår VD Monica Bruvik.