Retail Guide Sweden 2023-2024

Den här guiden kartlägger butiksmöjligheterna i Sveriges tre största städer – Stockholm, Göteborg och Malmö (Skåne) och innehåller fakta och kartor om den svenska marknaden, konsumenterna och olika detaljhandelsområden.

Invest Stockholm arbetar för att Stockholm ska erbjuda bästa möjliga förutsättningar för befintliga företag att växa och för nya företag att starta och etablera sig i Stockholm. Invest Stockholm är dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad.

Här kan du läsa mer om Invest Stockholm och Stockholm Business Region.

Retail Guide Sweden 2023-2024

Ladda ned

Publicerad: 2024-04-26 Storlek: 7.20 MB