Nyheter

Aktuellt från City i Samverkan – Juli


Sommarlov i city

Sommaren är äntligen här och många av oss är i startgroparna på väg till hängmattor och semesteräventyr. Vi vill därför passa på att tacka för all samverkan hittills i år. Innan ni checkar ut helt vill vi bjuda på några sommarkarameller från Almedalen, att reflektera över och diskutera vidare med oss om under hösten.

Godbitar från Almedalsveckan

City i Samverkan var givetvis på plats under Almedalsveckan, som även i år bestod av ett fullmatat program som bjöd på inspiration och givande möten. Detta år bevakade vi framför allt olika aspekter av hållbarhet och attraktivitet som berör vår citykärna. 

”Ren luft för alla?” Lunds universitet bjöd in till samtal och Christina Isaxon, forskare i aerosolteknik, LTH, Lunds universitet beskrev problematiken med att 7 miljoner människor i världen får sina liv förkortade 10 år på grund av luftföroreningar, varav 1 000 personer per år i Stockholms stad. För att rädda liv behöver utsläppen minska globalt, men även från vår biltrafik. Lösningar som diskuterades var att utveckla alternativa färdmedel och i Stockholms stad vill majoriteten införa en miljözon klass 3 i Gamla Stan och en del av city.
Samtalet kan ses i efterhand här

På panelsamtalet ”Hur bidrar evenemang till besöksnäringen och Sverige?” släpptes ny statistik om evenemangsnäringens ekonomiska bidrag och arbetstillfällen till Sverige och besöksnäringen. ”Evenemang i siffror” utgör en nationell statistik som kan användas som underlag för prioriteringar och politiska beslut. 
Samtalet kan ses i efterhand här
Länk till rapporten

”Vem har egentligen råd att konsumera hållbart och hälsosamt?” I en tid där hushållens inkomster äts upp av hög inflation och ökade räntekostnader, hur agerar faktiskt konsumenterna när det kommer till faktorer som pris, hållbarhet och hälsa? Coop arrangerade seminariet där en paneldiskussion avhandlade ämnen såsom hållbar dagligvarukonsumtion, prisutveckling på mat, lågpris inom dagligvaruhandeln etc. 
Länk till rapporten

Svensk handel bjöd in till diskussion på temat ”Hand i hand mot en hållbar stad”. Diskussionen satte fokus på hållbarhetsomställningen av våra städer, som behöver ske snabbt men som också kräver god planering. Viljan att ställa om är utbredd, likaså insikten om att det är bråttom. Men hur gör vi detta så att vi går i takt? Det väcker frågor om laddinfrastruktur, transporter, citylogistik, miljözoner m.m. Svensk Handel lyfte behovet av en koordinerad planering av omställningen för att inte försämra stadens attraktivitet och näringslivets livskraft. Denna fråga är vi många som kommer att prata vidare om efter sommaren. Hör gärna av dig om du vill delta i samtalet om hur vi tillsammans kan göra Stockholm city bättre.


Så går det för city

City i Samverkan samlar statistik & analys om Stockholm city och våra undersökningar finns tillgängliga på hemsidan för våra medlemmar. Här kan ni ta del av undersökningarna i sin helhet.

STATISTIKSLÄPP

  • Handelsindex (maj) indikerar att omsättningsutvecklingen av sällanköpshandeln i city var -3% i maj jämfört med 2022 och -1% jämfört med 2019. Ackumulerat januari till maj 2023 ligger vi +7% jämfört med 2022. Samma period jämfört med 2019 är det -1%. Det bör betraktas som en god omsättningsutveckling under rådande konjunkturläge.
  • Handelsindex (april) indikerar en hyfsat stark månad för citys sällanköpsomsättning med en ökning på +5 % jämfört med april 2022 och +1% jämfört med april 2019.

KOMMANDE STATISTIKSLÄPP

  • Handelsindex juni (släpps augusti): Hur gick det för sällanköpshandeln i juni?
  • ”Ett city för alla” (släpps september) Se mer nedan.

Kommande frukostseminarium

”Ett city för alla” En undersökning om Stockholms läns invånares uppfattning av city, samt hur city kan tilltala fler. Vi bjuder in till frukostseminarium med presentation av denna undersökning, i september.
Inbjudan kommer i augusti.


Vi ser fram emot fler berikande samtal under hösten. Ha tills dess en riktigt trevlig sommar!

Monica Bruvik, VD, City i Samverkan
monica.bruvik@cityisamverkan.se